Regenkit<sup>®</sup> A-PRP<sup>®</sup>

CO TO JEST autologiczne osocze bogatopłytkowe (A-PRP®) ?

Osocze zawiera wiele czynników, które są niezbędne dla funkcjonowania komórki, takich jak: składniki odżywcze, witaminy, hormony, elektrolity i białka. Jednym z rodzajów białek osocza są cząsteczki niezbędne w procesie krzepnięcia oraz wytwarzania polimeru fibrynowego, stanowiącego rusztowanie dla migracji, różnicowania i proliferacji komórek.

Płytki to kluczowe czynniki biorące udział w mechanizmach odbudowy tkanek twardych i miękkich. Dostarczają ważnych czynników wzrostu, takich jak: FGF, PDGF, TGF-B, EGF, VEGF, IGF, które biorą udział w procesach migracji, różnicowania oraz proliferacji komórek macierzystych oraz w stymulacji komórek takich jak fibroblasty oraz komórki śródbłonkowe, pobudzające odkładanie się nowej macierzy pozakomórkowej oraz neowaskularyzację.

a-prp

MECHANIZM DZIAŁANIA:

  • Wytworzenie trójwymiarowej siatki fibrynowej.
  • Uwolnienie chemoatraktantów przez leukocyty i płytki obecne w siatce
  • Migracja makrofagów i komórek macierzystych
  • Proliferacja komórek macierzystych
  • Różnicowanie się komórek macierzystych w różne rodzaje komórek potrzebnych do odbudowy tkanek

kinetic-action-copie

PRZEDSTAWIENIE KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ZASTOSOWANIA PRODUKTU A-PRP® W KASKADZIE GOJENIA

table-4-pl-1