A-PRP<sup>®</sup>

CO TO JEST A-PRP® I CZY TO WŁAŚCIWA TERAPIA DLA MNIE?

Terapia Autologicznym Osoczem Bogatopłytkowym (A-PRP®) jest obiecującym rozwiązaniem, które przyspiesza gojenie się urazów ścięgien i choroby zwyrodnieniowej stawów w sposób naturalny nie wystawiając pacjenta na duże ryzyko. Stojąca za nią filozofia to połączenie najnowocześniejszej technologii z naturalną zdolnością organizmu do gojenia ran. Technologia PRP była opracowana 20 lat temu początkowo, aby wspomagać gojenie się ran i ograniczyć utratę krwi. Korzyści płynące z A-PRP® są obecnie powszechnie wykorzystywane do wspomagania gojenia się ścięgien i chrząstek.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA PROCEDURA A-PRP®?

Gdy zdarzy Ci się skaleczyć, naturalną reakcją organizmu jest przyciąganie płytek krwi, które uwalniają czynniki wzrostu i wspomagają proces gojenia się. Po skoncentrowaniu płytek uwalnianie czynników wzrostu jest zwiększone, co usprawnia gojenie się ścięgien i chrząstki. Własna krew pacjenta jest wykorzystywana do przygotowania preparatu o skoncentrowanej zawartości płytek, który jest następnie z powrotem wstrzykiwany w obszar urazu pod kontrolą ultrasonograficzną w celu zapewnienia precyzji. Następnie płytki uwalniają czynniki wzrostu i stymulują gojenie się obszaru urazu.

Dla większości pacjentów terapia A-PRP® stanowi bezpieczną, alternatywną terapię dla tych, którzy chcą uniknąć operacji. Ocena lekarza pozwoli na określenie, czy A-PRP® stanowi realną opcję leczenia.

JAKIE SĄ ZALETY ZABIEGU A-PRP®?

Pacjenci mogą się spodziewać znaczącego polepszenia symptomów, zmniejszonej potrzeby poddania się bardziej tradycyjnym metodom leczenia (takim jak: analgezja, stosowanie leków przeciwzapalnych, zastrzyków z kortyzonem lub zabiegom chirurgicznym) i radykalnej poprawy funkcjonalności. A-PRP® przyspiesza i skraca proces dochodzenia do zdrowia w przypadku chronicznych urazów i nowych ostrych urazów. Jednakże, to leczenie nie jest „naprawą od ręki” i ma na celu długofalowe wspieranie procesu gojenia. Proces A-PRP® wymaga czasu i rehabilitacji. Pacjenci, którzy poddają się całościowej fizykoterapii mają największe szanse uzyskać najlepsze wyniki gojenia się obszaru urazu. Badania dotyczące tzw. łokcia tenisisty wykazały, że u ponad 80% pacjentów leczonych PRP zaobserwowano polepszenie.

Produkowane przez RegenLab A-PRP® w znaczącym stopniu polepsza stan pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych i jest o wiele bardziej skuteczne niż kwas hialuronowy lub inne rodzaje PRP.

Badanie opublikowane w kwietniu 2014 wykazało, że śródstawowe wstrzykiwanie A-PRP® w przypadku objawowych wczesnych stadiów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych powoduje znaczącą redukcję bólu i polepszenie funkcji po 12 miesiącach, co można dalej polepszyć do 18 miesięcy przeprowadzając powtórzenie zabiegu po upływie roku.

RegenKit® A-PRP® to jeden z nielicznych na rynku w pełni certyfikowanych produktów A-PRP®. Pozwala on uzyskać osocze bogatopłytkowe w najwyższym stopniu oczyszczone z erytrocytów i granulocytów, co chroni przed ewentualnymi reakcjami zapalnymi.

JAK POWINIENEM SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO MOJEGO ZABIEGU A-PRP®?

Pacjenci powinni umówić się na ocenę, w celu określenia czy A-PRP® stanowi realną opcję leczenia w przypadku ich przypadłości. Badanie MRI i/lub USG układu mięśniowo-szkieletowego można wykonać przed wykonaniem zastrzyku, aby zapewnić odpowiednią diagnozę i wykluczyć wszelkie schorzenia, które powinny być leczone operacyjnie. Zabieg wstrzykiwania A-PRP® zazwyczaj trwa kilkanaście minut i jest wykonywany w warunkach ambulatoryjnych. Pacjentom radzi się nie przyjmować żadnych leków przeciwzapalnych na tydzień przed i tydzień po planowanym zabiegu, ponieważ mogą one ograniczać działanie leczenia. W zależności od indywidualnego stanu pacjenta, może być wymagana seria od 1 do 3 zastrzyków.

JAK POWINIENEM DBAĆ O MIEJSCE WYKONANIA ZASTRZYKU PO ZABIEGU?

Początkowo procedura może spowodować wystąpienie miejscowego bólu i dyskomfortu w miejscu zastrzyku. Pacjenci mogą sobie, w razie potrzeby, przykładać miejscowo lód. Zaleca się, aby pacjenci zapewnili sobie transport powrotny do domu po zabiegu (samodzielne prowadzenie samochodu jest niezalecane). Najprawdopodobniej po upływie tygodnia pacjent będzie mógł rozpocząć program rehabilitacji i przystąpić do fizykoterapii.

JAKIE SĄ ISTOTNE SKUTKI UBOCZNE?

Chociaż są one rzadko spotykane, ryzyko wiąże się z następującymi objawami/symptomami, które mogą towarzyszyć wszelkiego rodzaju zastrzykom: ból, infekcja, brak złagodzenia objawów, pogorszenie się objawów, zakrzepy, uszkodzenie nerwu, bliznowacenie i reakcja alergiczna. Jeśli po wykonaniu zastrzyku, będziesz odczuwał którekolwiek z powyższych skutków ubocznych, prosimy abyś skontaktował się ze swoim lekarzem.